Kategorier

Prova på skytte

2017-10-17 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

På lördag har vi prova på dag på banan i Bergskog. Följ skyltning "skjutbana" från korsningen i Södra Borgeby.

Skyttar från Fryksdalens Pistolskytteklubb visar banan och berättar om våra aktiviteter. Möjlighet finns att få provskjuta. Åldersgräns för skyttet 15 år.

Vi börjar kl. 10.00, och håller på till kl. 14.00. Kaffebjudning i klubbstugan.