Föreningen

Föreningen bildades 1954, i andra världskrigets efterdyningar, precis som så många andra pistol- och skarpskytteföreningar. ”Vår beredskap är god.” hette det och ute i bygderna var försvarsviljan stor, i synnerhet här, hyfsat nära Norge, där ”Tysken” hade varit och rumsterat om. Klubben anslöt sig till Frivilliga Skytterörelsen och Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), varav den senare organisationen är huvudman för den nationella skytteverksamheten. Fryksdalens Pk är också ansluten till Svenska Skyttesportförbundet (SSF), det organ som hanterar de internationella skyttegrenarna.

Fryksdalens Pk bedriver således både nationellt och internationellt skytte. Dock har klubben allt sedan starten varit förknippad med det nationella skyttet, främst ban- och fältskytte. Pistolskytteklubben anordnar årligen två stora nationella tävlingar dit skyttar från hela landet inbjudes, nämligen Vårsaluten (fältskjutning) och Guldcupen (banskjutning).

Följande pistolskyttegrenar bedrivs på vår nuvarande anläggning, Sunne Sport och skyttecenter, belägen ca 2 km öster om Sunne kyrka med vägvisning från riksväg 241 mot Munkfors.:


Nationella grenar:

• Precisionsskytte / Banskjutning
• Fältskytte
• Skidskytte
• Springskytte
• Snabbskjutning / Duellskytte
• Nationell hel- och halvmatch
• Militär hel- och halvmatch
• Luftpistol, 10m (vintertid i Sunne sporthall ”Sparbankshallen”)

Internationella grenar:

• Standardpistol
• Grovpistol
• Snabbpistol
• Fripistol
• Luftpistol, 10m (vintertid som ovan)

 

Skjutbanan är öppen för våra medlemmar 9.00-20.00, alla dagar utom Långfredagen, Påskdagen och Juldagen. Respektera skjutförbudet som råder dessa dagar.