Anläggningen

Sunne Sport- och skyttecenter

anlades 1973 och har byggts mestadels av starka frivilliga krafter – entusiaster för vilka skyttet har betytt mycket. De första åren av FPK:s historia tränade och tävlade fryksdalsskyttarna på banan Björne, numera nedlagd till förmån för den stora och fina anläggningen på Bergskog.

På Sunne Sport- och skyttecenter finns två 25-metersbanor. En bana med 40 skjutplatser - hall 1 - avsedda främst för precisionsskytte. En bana med 20 skjutplatser – hall 2 – avsedd för snabb/duell-skytte med svängande målställ. Dessutom finns en 50-metersbana för fripistol och korthållsskytte med kal. 22-gevär och en stadion för fallmålsskytte.

Naturen kring Sunne Sport- och skyttecenter gör det enkelt att ordna fältskjutningar och spring-/skidskyttebanor. I skogen finns iordningställt 10 fältskyttestationer med fasta och rörliga mål.

Fryksdalens Pk har, utöver det nationella skyttet, gjort sig känd för miljöanpassning. I samband med att blyets vara eller icke-vara i ammunitionen, miljöcertifierades Sunne Sport- och skyttecenter enligt ISO-reglementet. Fryksdalens Pk var först i landet med denna typ av certifiering. 90 – 100% av allt bly som skjuts ur våra vapen vid precisionsskjutning, samlas i för ändamålet avsedda miljökulfång tillverkade av Star miljö HB, Sunne, och återvinns liksom allt annat återvinnbart material.

Till anläggningen hör även FPK:s klubbstuga med umgängesrum, kök och toalett. Till denna stuga har klubbens medlemmar fullt tillträde året om och den kan även lånas/hyras ut till sponsorer eller andra som har behov av en sammanträdeslokal utanför arbetsplatsen.

Vill du / ditt företag sponsra den fostrande skytteverksamheten, kan du kontakta vår kassör Jörgen Persson för upprättande av sponsoravtal. I alla sponsoravtal ingår exponering på denna website.